Tydzień dla Niepodległej…

Dzień 11 listopada jest doroczną okazją, aby zastanowić się nad naszym patriotyzmem. Setna Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości była tak doniosła, tak wyjątkowa i szczególna,
że nie tylko zachęcała do oddania czci bohaterom za ich męstwo, ofiarność i miłość, ale również skłaniała do refleksji nad przyszłością naszego państwa i mieszkającego w nim od wieków narodu. Trzeba pamiętać, że Ojczyzna to nie tylko powód do chluby, ale i wielki obowiązek; obowiązek, aby mówić młodemu pokoleniu o rzeczach trudnych: patriotyzmie, polskości, bohaterach narodowych, śmierci w obronie Ojczyzny.

Tydzień dla Niepodległej w naszej szkole rozpoczął się 9 listopada od prezentacji multimedialnej nawiązującej do najważniejszych wydarzeń, jakie miały miejsce w roku 1918, a następnie o godzinie 11.11 cała społeczność szkolna spotkała się przy tablicy pamiątkowej poświęconej naszemu Patronowi Alfredowi Delongowi – żołnierzowi II Rzeczypospolitej, gdzie odśpiewała 4 zwrotki Hymnu Państwowego i złożyła kwiaty. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego 11 listopada brali udział
w obchodach Święta Niepodległości zorganizowanych przez Urząd Gminy we Władysławowie oraz Gminny Ośrodek Kultury we Władysławowie, w trakcie których złożyli kwiaty pod pomnikiem „Tym co za Ojczyznę…”. Podczas trwania Tygodnia dla Niepodległej śpiewaliśmy pieśni patriotyczne, przygotowaliśmy dekoracje w barwach narodowych, w myśl „w zdrowym ciele, zdrowy duch” wykonaliśmy 100 ćwiczeń sportowych na 100. Rocznicę oraz zorganizowaliśmy strefę kibica, wspólnie oglądaliśmy zawody sportowe i mecze, w których Polacy odnosili spektakularne sukcesy. Nie zabrakło również meczu na żywo z udziałem chłopców z klas VI – VIII oraz wspólnego kibicowania. Zwieńczeniem Tygodnia dla Niepodległej była uroczysta akademia, która odbyła się 18 listopada podczas Mszy Świętej w Kościele Parafialnym w Kunach, w której uczniowie klas V-VIII dali dowód pamięci i docenili historię Narodu Polskiego. Gromkie brawa w czasie występu uczniów były wyrazem zrozumienia przekazywanych treści i wysiłku włożonego w przygotowanie tej uroczystości.

Renata Grzelak

Accessibility