Zabawy z wodą

Powszechnie wiadomo, iż dzieci przedszkolne charakteryzuje naturalna ciekawość tego, co je otacza. Najlepszym sposobem zaspokojenia naturalnej ciekawości dziecka są zabawy badawcze i eksperymenty o charakterze badawczym. Zabawy te stanowią podstawę wielokierunkowego rozwoju dziecka. Rozwijają również myślenie przyczynowo – skutkowe.

Motywem przewodnim minionego tygodnia była WODA a także wszystko to, co z nią związane.

Przedszkolaki miały okazję dowiedzieć się , że woda ….. zmienną jest.

Raz jest bowiem niewidzialną parą , innym razem zimnym lodem.

Mieli również okazać przekonać się, że woda wydaje dźwięki takie jak : plusk, bulgotanie czy kapanie.

Po wykonaniu doświadczenia pt. „Co pływa, a co tonie? ‘’ maluchy doskonale wiedzą,

że plastikowy klocek, piłeczka, rurka do napojów będą pływać , zatoną z kolei przedmioty z metalu: moneta, gwóźdź oraz magnes. Wiedzą również , że wielkość przedmiotu nie ma wpływu na to, czy coś pływa, czy tonie; duży plastikowy klocek pływał, mała moneta utonęła.

Dzieci sprawdziły też, które substancje łączą się z wodą , a które nie, np. olej.

Odbyła się również dyskusja na temat sposobów oszczędzania wody.

Dopełnieniem i utrwaleniem zdobytej wiedzy były prace plastyczne, takie jak np. malowanie farbami za pomocą opuszka palca.

Agnieszka Lipska

Accessibility