Uroczystości majowe

Maj jest miesiącem szczególnym w historii Polski.

W pierwszych trzech dniach maja obchodzone są w Polsce trzy ważne święta.

1 Maja zapisał się jako Międzynarodowe Święto Pracy obchodzone nie tylko w Polsce,

ale i na świecie.

1 Maja to święto państwowe ustawowo wolne od pracy.

To Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy wprowadzony w 1889 roku dla upamiętnienia wydarzeń majowych w Chicago w Stanach Zjednoczonych. Święto to jest uczczeniem pamięci licznych ofiar, które domagały się między innymi 8-godzinnego dnia pracy.

2  Maja został ustanowiony Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Święto to czci polskie barwy narodowe, które mają, jako jedne z nielicznych w świecie, pochodzenie heraldyczne.

Uroczystość  ta  obchodzona  jest   od   2004 roku.

3  Maja   to  z  kolei  dzień  upamiętnienia  w Polsce Konstytucji  zatwierdzonej  przez

Sejm Czteroletni w roku 1791.

Głównymi autorami Ustawy Rządowej, bo taką nazwę nadano Konstytucji 3 Maja, byli: Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Stanisław Małachowski, Hugo Kołłątaj.

Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie, a drugą na świecie, po Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Obowiązywała tylko 15 miesięcy. Na dłużej nie pozwoliła Rosja, która już w roku 1793 dokonała drugiego rozbioru Polski. Ustawa ta miała jednak ogromne znaczenie. Wywołała w kraju i za granicą wiele przychylnych ocen.

Entuzjastycznie wypowiadali się o niej politycy i ludzie nauki.

Coroczne obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja wiążą się nierozerwalnie z podobnymi jak przed laty dążeniami do odbudowy i umocnieniu ojczyzny.

Natomiast   dzień  ten  na  całym świecie  obchodzony  jest   jako  Międzynarodowy  Dzień  Wolności  Prasy.

 Agnieszka Lipska
Accessibility