Wyjazd edukacyjny do Starostwa Powiatowego i Powiatowego Urzędu Pracy w Turku

6  listopada odbyła się wycieczka edukacyjna do Starostwa Powiatowego w Turku,  w której uczestniczyli uczniowie klasy VIII  wraz z opiekunami.

Głównym założeniem wyjazdu  było  przybliżenie  uczniom  zadań  stojących  przed  pracownikami Starostwa  Powiatowego    oraz   poznanie   wybranych  funkcji  wykonywanych  w samorządzie  lokalnym, a  tym  samym  poszerzenie  wiedzy  z  różnych  dziedzin  życia  społecznego  i   gospodarczego  powiatu.

Dowiedzieli  się   również   ile i  jakich   jest  w  Starostwie  Wydziałów   i  czym  się  one  zajmują.

Uczniowie zostali przyjęci przez samego Starostę Pana Dariusza Kałużnego, a także Przewodniczącego Rady Powiatu Pana Piotra  Szewczyńkiego  w sali konferencyjnej. Spotkaniu  towarzyszył   również  Pan  Sławomir  Kosobudzki  pełniący  funkcję  Naczelnika  Wydziału  Edukacji oraz  Pan Sławomir  Błaszczyk – Naczelnik  Wydziału  Ochrony  Środowiska.

Pan  Starosta  ciekawie  opowiadał  o  swojej  pracy, przekazał  wiele  interesujących  informacji o naszym powiecie oraz zadaniach realizowanych przez powiat turecki, o  planowanych inwestycjach. Następnie uczniowie mieli  okazję  zobaczyć gabinet Pana Starosty,  a  nawet  zasiąść  w  jego  fotelu.

Dziękujemy Panu Staroście i Panu Przewodniczącemu Rady za serdeczne  przyjęcie, otwartość  na  młodego  człowieka i  sympatyczną  atmosferę  spotkania.

Kolejnym punktem wyjazdu  była wizyta w  Powiatowym  Urzędzie  Pracy i spotkanie z Dyrektor placówki Panią Beatą Bartczak.

Uczniowie  zapoznali się z działalnością tutejszego urzędu, mieli okazję poznać specyfikę lokalnego  rynku  pracy, obecną skalę bezrobocia i zawody deficytowe w powiecie tureckim.  Ponadto młodzież uczestniczyła w warsztatach z doradztwa zawodowego, w których tematem przewodnim było samopoznanie i zainteresowania … nie tylko zawodowe. Trudniejszym zadaniem okazał się test ze znajomości rynku pracy, ale niektórzy poradzili sobie całkiem dobrze.

Tym samym uczniowie pierwszą wizytę w „pośredniaku” mają już za sobą!

 

                                                                                             Agnieszka Lipska, Małgorzata  Suchanek

                                                 Uczniowie  klasy VIII Szkoły Podstawowej  im.A. Delonga  w  Kunach

 

 

 

Accessibility