Światowy Dzień Ziemi

Światowy Dzień Ziemi z roku na rok obchodzi się coraz głośniej – nie chodzi tu bynajmniej o ilość decybeli emitowanych ze sprzętu nagłośnieniowego na masowych imprezach, ale o rozgłos, który towarzyszy temu wydarzeniu.
Światowy Dzień Ziemi wymyślono po to, by miliardy ludzi pochyliły się nad losem planety, na której żyją. Moment ekologicznej refleksji ma nas uchronić przed popełnianiem kolejnych błędów.
W Dniu Ziemi na całym świecie tysiące stowarzyszeń ekologicznych organizuje manifestacje, konferencje, pokazy i akcje na rzecz środowiska naturalnego.
Celem jest uświadomienie problemów związanych ze zmianami klimatu, przeludnieniem, wymieraniem gatunków czy brakiem wody.

Idea Dnia Ziemi zrodziła się w Stanach Zjednoczonych – zapoczątkowano go tam 22 kwietnia 1970 r. W Polsce Dzień Ziemi organizowany jest od 1991 r.

Każdego roku wybierane jest inne hasło przewodnie akcji, związane z problemami ekologicznymi.
Tegoroczne obchody Światowego Dnia Ziemi poświęcone są problemom związanym z Zanieczyszczeniem  z tworzyw sztucznych

Pod  hasłem : Zakończmy zanieczyszczenie plastikiem”

Palącym  problemem  dotyczącym  ochrony  naszego  środowiska  jest  czyste  powietrze  i przeciwdziałanie tzw. niskiej emisji. Należy  mówić, jakie są skutki zanieczyszczeń powietrza dla środowiska i zdrowia człowieka oraz uczyć, jakie działania podjąć.
Powietrze jest niezbędne do życia wszystkim organizmom – o tym każdy wie, nawet przedszkolak. Czyste  powietrze  jest :

– bezbarwne

– bezwonne

– nie ma smaku.

Jednak powietrze nie zawsze jest czyste. Dlaczego tak jest i co możemy z tym zrobić?

W Szkole  Podstawowej w Kunach  odbyła  się  prelekcja, której  celem  było  podkreślenie  roli  dbałości  o  przyrodę  poprzez   pokaz  prezentacji  multimedialnej, scenkę  humorystyczną  przedstawiającą  jak  w prosty  sposób  oszczędzać  wodę  oraz  recytacja  wierszy  o  tematyce  proekologicznej. Rozdane  zostały  również  dyplomy  i  wyróżnienia  dla  uczniów, którzy  wykonali  prace  plastyczne  na temat  Dnia  Ziemi.

Dbanie o najbliższe środowisko powinno stać się nawykiem, choćby poprzez tak proste czynności jak segregacja śmieci, oszczędność energii elektrycznej (wyłączanie zbędnego oświetlenia, zakup energooszczędnych żarówek i sprzętu AGD, nie pozostawianie odbiorników radiowych i telewizyjnych w stanie czuwania), oszczędzanie zużycia wody w gospodarstwach domowych, oddawanie zużytych baterii czy elektrośmieci do przeznaczonych do tego celu punktów zbiórki,  dbałość  o  czystość  powietrza.

Agnieszka Lipska

 

 

 

Accessibility