21 listopada Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień, Dzień dobrych uczynków i pozytywnych emocji

Idea tego święta wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych z 1973r., kiedy to dwaj bracia Brian i Michael McCormack postanowili zareagować na konflikt zbrojny pomiędzy Egiptem a Izraelem. Chcieli pokazać światu, iż walka i zawiść szkodzą, nie budują. Inicjatywa życzliwości miała za zadanie przekonać rządzących do rozwiązywania problemów w sposób pokojowy, a nie zbrojny.

Oryginalna nazwa święta brzmi Hallo World Day i symbolizuje cel tego dnia, czyli mówienie „hallo” (cześć) do przynajmniej dziesięciu osób dziennie.

Obecnie Dzień Życzliwości obchodzony jest w ponad 180 krajach.

Główną ideą obchodów Dnia Życzliwości jest uzmysłowienie i przypomnienie ludziom o tym, że tylko wzajemna życzliwość może stać się podstawą do zbudowania pokoju i pomyślnych relacji międzyludzkich na całym świecie.

Taki dzień jak ten przypomina wszystkim, że warto jest zatrzymać się na chwilę, zastanowić nad własnym życiem, uczynić drobny gest życzliwości w stronę drugiego człowieka poprzez ciepły uśmiech, miłe słowo, uprzejmość, okazanie empatii, czy przyjazne nastawienie.

Uczniowie  naszej Szkoły  wykonywali  Drzewka  Życzliwości, pomagali  rodzicom, rozwiązywali  krzyżówkę, a  jedna  z  uczennic  zaśpiewała  przepięknie  piosenkę  A. Jantar   pt. „Żeby szczęśliwym  być”.

Natomiast   uczestnicy  koła  plastycznego specjalnie  na  tę  okazję  przygotowali  dla  wszystkich  PACZUSZKI  ŻYCZLIWOŚCI.

Małe  paczuszki,  jak  małe  drobne  gesty, a  ile  w  nich  serdeczności….

Bądźmy życzliwi  każdego dnia.

A.L.

 

 

 

 

 

 

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Konwencja o Prawach Dziecka, uchwalona przez Organizację Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 r., to bez wątpienia najważniejszy dokument chroniący prawa dziecka.

Największe słowa uznania należą się Januszowi Korczakowi, który już w okresie międzywojennym przedstawił koncepcję dziecka  jako autonomicznej osoby, posiadającej swoje własne  prawa.

Jednocześnie wskazał na dziecko jako podmiot, zarówno w rodzinie, społeczeństwie, jak i w państwie.

Ta myśl legła u podstaw Konwencji  o Prawach Dziecka.

Lista praw dziecka zawiera  m.in.:

  • Prawo do  miłości
  • Prawo do życia i rozwoju
  • Prawo do tożsamości i identyczności (prawo do nazwiska, imienia)
  • Prawo do wychowywania w rodzinie
  • Prawo do wolności od przemocy fizycznej lub psychicznej, wyzysku, nadużyć seksualnych i wszelkiego okrucieństwa
  • Prawo do godności i szacunku
  • Prawo do ochrony życia
  • Prawo do opieki zdrowotnej
  • Prawo do wypoczynku i czasu wolnego, zabawy
  • Prawo do nauki.

W  ramach  zajęć   przedszkolnych  poświęconych   tej  tematyce       oraz   w  ramach  współpracy  z  rodzicami, powstała  cudowna  galeria  prac  wychowanków  prezentujących   swoje  prawa.

Dziękujemy  dzieciom  za  wykonanie  prac  plastycznych, a  także wspaniałym  rodzicom   za  podjęcie  tej  inicjatywy.

Nauczycielki  oddziału  przedszkolnego

 

 

Accessibility