Szanowni Rodzice !!!

W  kolejnych dniach  na początek dzieci klas 4-8  będą otrzymywać loginy do Google Suite, Office 365( bezpłatny pakiet office) i Platformy e-podręczniki. To w przyszłości bardziej  zróżnicuje metody pracy nauczycieli i dzieci.

Jacek Grzelak

Informacja dla rodziców

 

Sposób monitorowania postępów uczniów oraz weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania

Szkoły Podstawowej im. Alfreda Delonga w Kunach

 

 1. Zajęcia w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty odbywać się będą przede wszystkim z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość i będą realizowane:

1) z wykorzystaniem:

a) materiałów dostępnych na platformach edukacyjnych;

b) materiałów dostępnych na stronach internetowych i portalach edukacyjnych;

c) materiałów prezentowanych w programach telewizyjnych i radiowych;

d) innych materiałów wskazanych przez nauczyciela;

2) poprzez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających
zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia;

3) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji
między nauczycielem, uczniem lub rodzicem;

4) przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez
dziecko lub ucznia w domu – w przypadku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym,
edukacją wczesnoszkolną;

2.  Monitorowanie postępów uczniów oraz weryfikacja wiedzy i umiejętności uczniów odbywać się
będzie w szczególności poprzez:

1) pisemne prace domowe;

2) ćwiczenia interaktywne;

3) karty pracy;

4) kontrolowanie aktywności i zaangażowania ucznia;

5) ćwiczenia i prace praktyczne;

6) formy doświadczalne, praktyczne, projekty (dotyczą zadań, podczas których uczniowie uczą się,
ćwiczą umiejętności praktyczne, wykonują doświadczenia);

7) prace pisemne.

8) prace dodatkowe (np. referaty, plakaty, prezentacje, lapbooki, prace plastyczne);

9) wypowiedzi ustne;

 1. Dopuszcza się możliwość sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów poprzez organizację testów
  i sprawdzianów.
 2. Dokonując oceny nauczyciel bierze pod uwagę w szczególności wkład pracy ucznia, aktywność
  i zaangażowanie, kreatywność oraz terminowość wywiązywania się z powierzonych zadań.
 3. Informowanie uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach odbywa się głównie poprzez e-dziennik, a także telefonicznie.
 4. Ocenie podlegać będzie także zachowanie ucznia ze szczególnym uwzględnieniem zaangażowania, regularności i samodzielności działań, systematyczności, rzetelności, sumienności (klasy IV-VIII).
 5. Zastosowanie mają pozostałe zapisy dotyczące wewnątrzszkolnego oceniania.

 

 

Komunikat !!!

Od 25 marca 2020 r. rozkład lekcji będzie wglądał następująco:

 

 1. 8.00 – 8.30
 2. 8.45 – 9.15
 3. 9.30 – 10.00
 4. 10.15 – 10.45
 5. 11.00 – 11.30
 6. 11.45 – 12.15
 7. 12.30 – 13.00
 8. 13.15 – 13.45

 

Jak będą prowadzone poszczególne zajęcia i w jaki sposób, poinformują poszczególni nauczyciele.  Oni także na bieżąco będą tłumaczyć dzieciom, czego i w jaki sposób będą od nich wymagać. Procedury dotyczące oceniania, monitorowania i kontaktowania się z rodzicami zamieszczone będą od jutra na stronie internetowej szkoły.

Od jutra realizować będziemy nowy materiał (tzw. podstawę  programową), więc uczniowie zobowiązani są do uczestnictwa we wszystkich zajęciach.

W razie pytań lub wątpliwości  proszę kontaktować się z wychowawcami.

Jacek Grzelak

Kumunikat !!!

Szanowni Rodzice !!!

Od jutra 25.03.2020 roku (środa) obowiązuje plan lekcji, który realizowały poszczególne klasy w  szkole, jednak każda lekcja będzie trwała 30 minut. Harmonogram lekcji podamy w następnej wiadomości.

Jacek Grzelak

Drodzy Rodzice!

 

Od poniedziałku funkcjonujemy w wirtualnej przestrzeni i przesyłamy Waszym dzieciom materiały z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zdalnego nauczania).

Wasza pomoc jest nieodzowna i konieczna. Musimy odnaleźć się w nowej rzeczywistości
i wszyscy razem – nauczyciele, uczniowie i rodzice jesteśmy zmuszeni podjąć nowe wyzwania.

W związku z  kształceniem na odległość przypominam o uwzględnieniu higieny pracy uczniów przy komputerze oraz zasadach bezpieczeństwa w sieci.

Zwracam się z prośbą o:

                                                                             Jacek Grzelak

 

Konkurs

KOCHANI!

Przypominamy o konkursach.

Teraz macie czas,  żeby zabrać się
do pracy.

Poniżej zamieszczamy regulamin.

Pamiętajcie o swoich mamach!

Uwaga! Konkurs!

Wszyscy bardzo kochamy nasze MAMY !

Warto, żebyśmy potrafili to wyrażać!

Aby Wam to ułatwić, proponujemy  udział w następujących konkursach:

 • Konkurs plastyczny ( dla klas I – VIII) pod hasłem:

„ Mama. O Mamie. Dla Mamy…” ( prace w dowolnej technice i formacie)

 • Konkurs fotograficzny ( dla klas VI – VIII) na temat: „ Moja Mama”
  ( składamy maksymalnie 3 zdjęcia)

 • Konkurs literacki ( kl. I – VIII): List do Mamy lub Wiersz dla Mamy

Konkurs ma charakter międzyszkolny i kierowany jest do uczniów szkół z terenu Gminy Władysławów ( Chylin, Kuny, Natalia, Władysławów).

Najlepsze prace zostaną zaprezentowane podczas koncertu dla wszystkich MAM, który odbędzie się 26 maja 2020 r. w Domu Parafialnym w Russocicach.

Szczegółowych informacji   oraz pomocy udzielają : Ewa Witaszczyk, Ewa Nowak, Anna Płóciennik, Aleksandra Lubik, Małgorzata Suchanek, Ewa Sosińska

Podpisane prace należy składać u w/w nauczycieli do dnia 03 kwietnia 2020 r.

                                                                     Organizatorzy

 

Komunikat MEN

Warszawa, 11 marca 2020 roku

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

 

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca
z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 

 

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem:

 • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
 • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
 • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

 

Rodzicu,

 

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

 

Uczniu,

 

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

 

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.

 

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

 • dziennik elektroniczny;
 • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
 • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

 

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy
e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

 

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

 

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Informacja

Od 12.03.2020 roku do 24.03.2020 roku Szkoła Podstawowa im. A. Delonga  z oddziałem przedszkolnym w Kunach będzie  zamknięta.

Wyjątkowo w dniach 12 i 13 marca 2020r. będą organizowane zajęcia opiekuńcze dla dzieci, których rodzice nie są w stanie zapewnić im opieki.

                                                        Jacek Grzelak

Accessibility