Pasowanie przedszkolaków

25  października  w Oddziale  Przedszkolnym  w Kunach  odbyło  się  pasowanie Przedszkolaków. Dzieci  przygotowywały  się  do  tego  dnia  z  wielkim  zaangażowaniem.

Dla  niektórych   był  to  pierwszy  występ  przed  publicznością.

Recytacja  wierszyków, śpiew   i  taniec  wypadły  niemal  z  zawodową  precyzją.

Zwieńczeniem  występów  było  wręczenie  maluchom  dyplomów.

Następnie  wszystkich  czekała  słodka  niespodzianka.

Dziękujemy  w  tym miejscu mamom  za  pomoc, w szczególności  Pani Emilii  Darul, Justynie  Mikołajczyk   oraz Pani  Kamili  Zawilskiej  za  upominki  dla  dzieci  w postaci  balonów.

Agnieszka Lipska

„Koncert na dwie trąbki”

Dziś do naszej Szkoły zawitał MUSICAL ISLAND – FELIKS CHOŁYS
z Audycją muzyczną pt. „Koncert na dwie trąbki „
Oprócz słuchania utworów muzycznych takich jak „ Vabank”, „Moskiewskie wieczory” oraz „La Cucaracha” uczniowie dowiedzieli się jak zbudowana jest trąbka, w jaki sposób można modulować jej dźwięki, jak należy w nią dmuchać.
Dowiedzieli się również co to jest oddech permanentny.
Niektórzy sami mogli doświadczyć gry na trąbce.

Agnieszka Lipska

Dzień Edukacji Narodowej

W   latach  1957-71   nauczyciele  mieli  swoje święto  20  listopada.

W  1972 r.  postanowiono  upamiętnić  utworzenie  Komisji  Edukacji  Narodowej  i przeniesiono obchody  Dnia  Nauczyciela  na  14  października,  a  od  1982r.  święto  ma  oficjalną  nazwę  Dnia Edukacji Narodowej  właśnie,  albowiem  wcześniejsza   nazwa  to :

Komisja  nad  Edukacją  Młodzi Szlacheckiej  Dozór Mająca.

Komisja Edukacji  Narodowej  została  powołana  przez  Sejm  Rozbiorowy  wspominanego  14  października  już  w  1773r. Była  pierwszą  w Europie  instytucją   zarządzającą  oświatą.

Dzięki  jej  działaniom  powstał  zupełnie  nowy  system  oświaty  w   Polsce z  nowymi  programami  nauczania  i  nowatorskimi  podręcznikami  szkolnymi.

Powołano Towarzystwo  do Ksiąg  Elementarnych  zajmujące  się  przygotowaniem   i  opracowaniem  podręczników  w języku  polskim, który  został  językiem  obowiązującym  zamiast  stosowanej  dotychczas  łaciny.

Do  czasów  obecnych  polska  oświata  była  reformowana  wielokrotnie, zmieniała  się  sama  szkoła, programy, podręczniki. Zmieniło  się  postrzeganie  nauczycieli, zmieniali  się  sami  uczniowie. Jednakże  nadrzędny  cel  edukacji  pozostaje  wciąż  ten  sam – KSZTAŁCENIE   NOWYCH   POKOLEŃ, przekazywanie  wiedzy, uczenie  postaw  i  umiejętności  niezbędnych  w  życiu.

W  przeddzień  Dnia  Edukacji  Narodowej   uczniowie  naszej   Szkoły   upamiętnili  rangę

polskiej  oświaty  poprzez   akademię  przygotowaną  na  tę  okazję.

Podziękowali   również  swoim  nauczycielom   oraz  pracownikom  obsługi   za  trud  ich  pracy  słowami   wierszy, laurkami  i  kwiatami.

Agnieszka Lipska

 

 

Sałatka warzywna

Gdy  na  dworze   jesienne  słoty   wiemy, że   aby  zapobiec  przeziębieniom  należy  jeść  dużo  warzyw  i  owoców,  które   zawierają   cenne  witaminy  wzmacniające  nasze  organizmy. Wiedzą  o  tym  przedszkolacy  z  Kun.

Dlatego   wspólnie   z  mamami  przygotowywali  sałatkę  warzywną.

Choć  warzywa  „szalały”  po  całym przedszkolu  dzieci  radziły  sobie  doskonale  zachowując    zasady   higieny  i  bezpieczeństwa.

Po  pracy    wszyscy  zasiedli  do  degustacji  sałatki. Smakowała  wybornie.

Dziękujemy  mamom  za   zorganizowanie   produktów  i  pomoc.

Agnieszka Lipska

Wrzesień’39 – Pamiętamy

„Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa
do przyszłości”.

Józef Piłsudski

 

Wrzesień dla Polaków jest miesiącem szczególnym, bowiem wówczas wspominamy tragiczne wydarzenia
z 1939 roku.

Był taki wrzesień…, kiedy zamiast szkolnego dzwonka dzieci,  młodzież i nauczyciele usłyszeli odgłosy bombardowań i huk dział. Był taki wrzesień, kiedy Niemcy i ZSRR napadły na Polskę. Rozpoczęła się tym samym II wojna światowa – najstraszliwszy kataklizm w dziejach XX wieku.

Do jednej z największych bitew wrześniowych doszło nad rzeką Bzurą. Walczył tam i zginął patron naszej szkoły – Alfred Delong.

Dramat WRZEŚNIA jest przestrogą dla obecnych i przyszłych pokoleń. Musimy pamiętać o wielkich bohaterach, ponieważ wiemy, że naród, który zapomni o swej przeszłości, skazany będzie na bolesne doznania.

Nasz wieszcz narodowy – Adam Mickiewicz napisał: „Jeżeli zapomnę o nich, Ty Boże na niebie zapomnij
o mnie”. Niech na zawsze w naszych sercach pozostaną imiona Tych, którzy życie oddali za Ojczyznę.
To dzięki nim możemy dzisiaj żyć w wolnej Polsce. Niech ich niezłomna i bohaterska postawa będzie dla nas wzorem do naśladowania. Chwała bohaterom!

Renata Grzelak i Magdalena Kasprzak

 

Cyrk SZOK

Już  po  raz  kolejny  Cyrk  SZOK  odwiedził  naszą  Szkołę.

Pokazy  ekwilibrystyki, żonglerki,  iluzji  oraz  tańczący  biały  wielki  miś,  Superman, bananowy  wąż  wzbudziły   zaciekawienie  i  uśmiechy  dzieci, którzy  byli  nie  tylko  widzami  ale  i  również  uczestnikami   pokazów.

Występy  cyrkowców  wniosły  w  życie  uczniów   wiele   emocji  dostarczając  tym  samych  nowych   przeżyć

Agnieszka Lipska

Accessibility