Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

20 września – to dzień ważny dla wszystkich przedszkolaków w całej Polsce,  bowiem Sejm przyjął uchwałę ustanawiającą ten dzień Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka. Święto to zostało ustanowione w  2013 r.po to,  by podkreślić wagę edukacji przedszkolnej w rozwoju i edukacji dzieci. Nasze przedszkolaki  tego dnia  zostały zaproszone do wspólnych  zabaw  takich jak – berek z klamerkami, skoki przez kałużę  oraz  wiele innych. Tańczyły również taniec „Asereje”. Wykonały  także   zbiorową  pracę  plastyczną.  Każdy  wychowanek  został  obdarowany  orderem  i  kolorowym  balonem.

Do Oddziału Przedszkolnego  zawitała  również  z  tej  okazji  Pani  Wójt  wraz z  przedstawicielem  Gminy. Obdarowawszy  dzieci  słodkościami   życzyła  przedszkolakom  miłego  świętowania.

 

                                                                                             A.Lipska, H.Wróbel, B.Kranc, J. Loch

 

 

 

80 rocznica śmierci Patrona.

18  września  przypada  rocznica  śmierci  naszego  Patrona  Pana  Alfreda  Delonga, bohatera  1939 roku.  Społeczność  szkolna  wraz  z  nauczycielami  uczciła  to  wydarzenie  tradycyjnym  zapaleniem  zniczy  pod pomnikiem  oraz  uczczeniem  pamięci  Patrona  minutą  ciszy  po  uprzedniej  przemowie Pana  Dyrektora.  Pamiętajmy  o  tym  odważnym i ważnym  dla  naszej małej  ojczyzny  człowieku!

SU

 

Dbałość o bezpieczeństwo to podstawa!

Bardzo  ważnym  tematem w edukacji młodego człowieka  jest  dbałość o  bezpieczeństwo.

Przekonali  się  o tym wychowankowie  oddziału  przedszkolnego oraz klas II i III podczas  spotkania  z  zaprzyjaźnionym  z naszą Szkołą  Panem Dzielnicowy, Patrykiem Piaskowskim.

Wychowankowie  i  uczniowie utrwalili  sobie  podczas  prelekcji zasady  bezpiecznego poruszania się po ulicach, numery  alarmowe  oraz  najważniejsze znaki  drogowe.

Ta  lekcja  z  całą  pewnością zaprocentuje  w  kształtowaniu  właściwych nawyków w zakresie prawidłowego, bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym  a  także  zachowaniu  czujności w  sytuacjach, które  mogą stanowić  zagrożenie.

Dziękujemy Panu  Dzielnicowemu  za  przekazaną  wiedzę  i  fachowe  porady.

Agnieszka Lipska

 

  

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Jakże   szybko  minęły   upalne  wakacje.

Za  nami  czas  odpoczynku  a  przed  nami  czas  nauki,  a  tym  samym  zdobywania  nowej  ciekawej  wiedzy  i  umiejętności.

Rozpoczęcie  roku   szkolnego  2019 -2020  w Szkole  Podstawowej   im. A.Delonga  w Kunach  odbyło  się  tuż po  pierwszym  dzwonku  uroczystym  odśpiewaniem  hymnu  oraz  uczczeniem  minutą   ciszy

Bohaterów  II  wojny  światowej, której  to  minęła  już  80  rocznica. Jednym  z  takich  Bohaterów  był  sam  Patron  naszej  szkoły  Pan  Alfred   Delong.

Niekwestionowanym  i  ważnym  wydarzeniem tegorocznego rozpoczęcia  było  powitanie  uczniów,  rodziców , zaproszonych  gości  a  także  samych  nauczycieli  i pracowników  szkoły  przez  nowego Pana  Dyrektora – Jacka Grzelaka, który  od  tegoż  właśnie   dnia  będzie  sprawował  pieczę  nad  naszą  szkołą. Pan  Dyrektor  podziękował  za  pracę  swojej  poprzedniczce  Pani  Hannie  Wróbel.

Życzymy   nowemu  Dyrektorowi  ciekawych  pomysłów, niesłabnącego  zapału, cierpliwości i wyrozumiałości   na  nowej  drodze  zawodowej  oraz  realizacji  wszystkich  zamierzeń.

Uczniom  małym  i  dużym   życzymy  zapału  do nauki, rodzicom zrozumienia  dla  trudnej  pracy  nauczyciela  i  aktywności  w życiu  szkoły.

 

 

 

Accessibility