Klasa 8

Wejdź na stronę zdalnenauczaniespkuny.pl i kliknij na zakładkę ze swoja klasą

 

 

 

 

 

Poniedziałek 16.03.2020 r.

Język polski

Przypominam, że do 15 marca należało przeczytać “Syzyfowe prace” S. Żeromskiego, a do 25 marca trzeba przeczytać “Pana Tadeusza” A. Mickiewicza.

Lektury te udostępnione są na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, w zakładce „Nauka zdalna podczas zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych” – link: Portal lektury.gov.pl

R. Grzelak

Język angielski (do 25 marca)

Zadanie 1 Rozwiąż test 8-klasisty online i sprawdź swoje odpowiedzi.

https://www.egzamin-osmoklasisty.pl/?fbclid=IwAR0ylQlkmtI4u6KpWmtLrhhUYeCKDfC2_JcDVSmGTDpvtnnl4mFvL5ok6xU

Zadanie 2 : Rozwiąż test 8-klasisty. Zadania pisemne proszę prześlijcie do mnie na adres magda.sun@wp.pl

http://oke.waw.pl/artykuly/podglad.php?id_artykulu=3228

http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=2019010312000373&o-e#o-egzaminie

https://www.oke.gda.pl/index.php?page=materia%C5%82y-%C4%87wiczeniowe

Dla przyjemności na Netfixie  polecam filmy anglojęzyczne: Co ludzie powiedzą, freeRein, Drop dead diva, Chesapeake Shores

Przypominam grupie innowacyjnej o tłumaczeniu scenariusza – tłumaczenie prześlijcie na w/w adres.

Chemia

Powtórzenie wiadomości z działu „Związki węgla z wodorem”.

Zadania do samodzielnego rozwiązania przesyłam w załączniku.

Link filmikuutrwalającego wiadomości na YouTube:

https://youtu.be/wzgpjGX9pus

Link do platformy e-podręczniki:

https://epodreczniki.pl/a/wegiel-i-jego-zwiazki-z-wodorem—podsumowanie/DpdVDk2jt

 

Zadania do samodzielnego rozwiązania „Związki węgla z wodorem”. Zadania należy wykonać i przesłać na adres: kamilazoltyszek@gmail.com do dnia 25.03.

 

 

 1. Którą z podanych niżej nazw można zapisać symbolem  C
 2. a) torf b) karbid c) cukier d) sadza

 

 1. Przebywanie w zamkniętym garażu w czasie pracy silnika grozi zatruciem , ponieważ w spalinach znajduje się :
 2. a) tlenek węgla (IV) b) tlenek węgla (II) c) sadza d) tlenek wodoru

 

 1. Metan jest gazem :
 2. a) bezbarwnym i bez zapachu b) palnym i dobrze rozpuszczalnym w wodzie
 3. c) palnym o charakterystycznym zapachu d) cięższym od powietrza i tworzącym z nim mieszaninę wybuchową

 

 1. Zapalonej benzyny nie wolno gasić :
 2. a) kocem gaśniczym b) wodą c) piaskiem d) gaśnicą pianową

 

 1. Które ze stwierdzeń odnosi się do związku o wzorze C2H2
 2. a) jest znacznie cięższy od powietrza b) bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie
 3. c) jest gazem łatwopalnym d) jest bezbarwną cieczą

 

 1. W podanej grupie węglowodory stałe to :
 2. a) C8H18 , C3H8 , C19H40 b) C18H38 , C19H40 , C20H42
 3. c) C3H8 , C4H10 , C8H18 d) C8H18 , C18H38 , C19H40

 

 1. Wzór węglowodoru nasyconego zawierającego 12 atomów wodoru w cząsteczce to :
 2. a) C10H20 b) C12H24 c) C5H12 d) C6H12

 

 1. Acetylen to nazwa zwyczajowa :
 2. a) etynu b) etenu c) etanu d) etylenu

 

 1. Węglowodór o wzorze C5H8 należy do szeregu :
 2. a) alkanów b) alkinów c) etenu d) alkenów

 

 1. Wzór ogólny alkanów- węglowodorów nasyconych to :
 2. a) CnH2n b) C2nHn c) CnH2n-2 d) CnH2n+2

 

 1. Benzyna- produkt destylacji ropy naftowej jest :
 2. a) roztworem nasyconym b) mieszaniną węglowodorów
 3. c) związkiem chemicznym d) roztworem nienasyconym

 

 1. Masa cząsteczkowa butenu- C4H8 wynosi :
 2. a) 56 u b) 48 u c) 13 u d) 121 u

masy atomowe C = 12 u , H = 1 u

 

 1. Która grupa węglowodorów odbarwi wodę bromową :
 2. a) C2H6 , C3H8 , C4H10 b) C2H6 , C3H8 , CH4
 3. c) C3H6 , C3H8 , C2H2 d) C3H6 , C3H4 , C4H8

 

 1. Jedna cząsteczka węglowodoru przyłącza dwie cząsteczki bromu. Węglowodór ten ma :
 2. a) jedno wiązanie podwójne b) tylko wiązania pojedyncze
 3. c) wszystkie wiązania podwójne d) jedno wiązanie potrójne
 4. Polietylen otrzymujemy w wyniku polimeryzacji etylenu , w reakcji tej :
 5. a) etylen jest monomerem , a polietylen polimerem b) etylen i polietylen są polimerami
 6. c) etylen jest polimerem a polietylen monomerem d) etylen i polietylen są monomerami .

 

 1. W wyniku reakcji pewnego alkinu z wodorem powstał pentan , alkinem tym był :
 2. a) propen b) pentyn c) pentan d) penten

 

 1. Otrzymywanie acetylenu przedstawia równanie reakcji:
 2. a) Al4C3 + 12HCl  –> 3CH4 + 4AlCl3 b) C2H2 + 2H2 –> C2H6
 3. c) CaC2 + 2H2O –> C2H2 + Ca(OH) 2 d) 2C2H2 + 5O2  –> 4CO2 + 2H2O

 

 1. Ile ton czystego pierwiastka węgla znajduje się w 2 tonach węgla kamiennego zawierającego 90% tego pierwiastka .
 2. a) 0,2 t b) 1,8 t c) 18 t d) 0,18 t

 

 1. Prawidłowo zapisane równanie reakcji spalania całkowitego węglowodoru o wzorze C5H10 to :
 2. a) C5H10 + 11O2 –> 10CO2 + 10H2O b) C5H10 + 7O2–> 4CO2 + 5H2O + CO
 3. c) 2C5H10 + 15O2 –> 10CO2 + 10H2O d) C5H10 + 5O2 –> 5CO+ 5H2O

 

 1. Stosunek masowy węgla do wodoru w pewnym węglowodorze nasyconym wynosi 4:1 , węglowodorem tym jest :
 2. a) metan b) propan c) etan d) butan

masy atomowe  C = 12 u , H = 1 u

 

 1. Masa cząsteczkowa węglowodoru zawierającego 80% węgla wynosi 30 u . Jaki wzór sumaryczny ma ten węglowodór?
 2. a) C2H4 b) C3H6 c) C2H2 d) C2H6

 

 1. Ile razy więcej tlenu potrzeba do całkowitego spalenia cząsteczki metanu , niż do niecałkowitego spalenia (do sadzy czyli węgla) tego węglowodoru :
 2. a) dwa b) trzy c) cztery d) pięć

 

 1. Produktem półspalania jednej cząsteczki pewnego węglowodoru są 3 cząsteczki tlenku węgla (II) i 3 cząsteczki wody. Węglowodorem tym jest :
 2. a) C3H8 b) C3H6 c) C3H4 d) żaden z wymienionych

 

Matematyka

 

Rozwiąż online 3 testy ósmoklasisty /do 20 marca/

https://szaloneliczby.pl/klasa-8/

https://szaloneliczby.pl/egzamin-osmoklasisty/

 

Powtórzenie wiadomości z działu geometria przestrzenna /do 20 marca/

https://www.matzoo.pl/klasa8

https://www.matzoo.pl/klasa8/prostopadlosciany-krawedzie-pola-powierzchni-objetosci_73_529

https://www.matzoo.pl/klasa8/pole-powierzchni-graniastoslupa_73_530

https://www.matzoo.pl/klasa8/objetosc-graniastoslupa_73_531

 

 

Rozwiąż 2 testy online ósmoklasisty /do 27 marca/

https://www.egzamin-osmoklasisty.pl/

 

Rozwiąż 5 testów online ósmoklasisty /do 27 marca/

https://www.matzoo.pl/sprawdziany/egzamin-osmoklasisty-arkusz-2_80_559

 

powtórzenie wiadomości z działu figury geometryczne na płaszczyźnie /do 27 marca/

https://www.matzoo.pl/klasa8/twierdzenie-pitagorasa_71_441

https://www.matzoo.pl/klasa8/przekatna-kwadratu-i-trojkat-prostokatny-rownoramienny_71_446

 

Fizyka

Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z działu „Drgania i fale”.

Filmiki edukacyjne na YouTube:

https://youtu.be/TOiv5ZElH4k
https://youtu.be/4LKzKRGlQgU
https://youtu.be/Gmj0jJNCyu4
https://youtu.be/x8tJGv8sNQA

Na platformie epodręczniki.pl można znaleźć podsumowanie działu, które pomoże w rozwiązaniu załączonych zadań.

https://epodreczniki.pl/a/podsumowanie-wiadomosci-o-ruchu-drgajacym-i-falach/Dphwjki1p

W pliku PDF załączam zestaw zadań, które należy wykonać i przesłać na adres: kamilazoltyszek@gmail.com do dnia 25.03.

 

Historia

Bardzo proszę przeczytać temat: Początek władzy komunistów w Polsces.163

A następnie odpowiedzieć na pytania w zeszycie (dokończenie tematu):

 1. W którym roku odbyły się sfałszowane wybory? Ile osób zagłosowało na PPR (Polską Partię Robotniczą?) według oficjalnych wyników?
 2. Jak przenośnie nazwano wynik sfałszowanych wyborów?
 3. Kto został pierwszym prezydentem Polski po II wojnie?
 4. Kim był Bolesław Bierut.
 5. Co zawierała „mała konstytucja”?

 

 

Bardzo proszę przeczytać temat: Opór społeczny wobec komunizmu. s.167

A następnie odpowiedzieć na pytania w zeszycie

 1. Czym zajmowało się Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego i Urząd Bezpieczeństwa?
 2. Jak UB pozyskiwało współpracowników?
 3. Kto należał do podziemia niepodległościowego?
 4. Rozwiń skrótowiec WiN i wyjaśnij czym zajmował się  WiN?
 5. Podaj, kim byli żołnierze wyklęci?
 6. Wyjaśnij, z kim walczyli żołnierze wyklęci i całe podziemie antykomunistyczne?
 7. Podaj trzy najsłynniejsze oddziały partyzanckie po II wojnie  i gdzie działały (region)?
 8. Podaj 4 przykładowe działania partyzantów z podziemia niepodległościowego.
 9. Podaj, kogo dotknęły represje komunistyczne i jakie kary czekały za działalność antykomunistyczną.
 10. Podaj 5 znanych Polaków zamordowanych przez komunistów.
 11. Czym zajmowało się radio „Wolna Europa”?

 

Proszę obejrzeć film „Sami swoi” .

””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””’Wtorek17.03.”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””’

Matematyka

Zestaw zadań powtórkowych dla ósmoklasisty przygotowanych przez Centralną Komisje Egzaminacyjna

Dzień pierwszy

https://www.cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Powtorka/20200316%20SP_Dzien%201.pdf

https://www.cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Powtorka/20200316%20SP_Dzien%201.pdf

https://www.cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Powtorka/20200316%20SP_Dzien%201_ODP.pdf

 

Geografia

 

Bardzo proszę przeczytać temat: Tornada i cyklony tropikalne w Ameryce Północnej, s.110 (dokończenie tematu)

A następnie odpowiedzieć na pytania w zeszycie pełnym zdaniem:

 1. Co to jest Aleja Tornad?
 2. Na jaką odległość przemieszcza się tornado?
 3. W jakiej skali określa się tornada i ile stopniowa jest ta skala?
 4. Podaj dwa skutki tornad.
 5. Co to jest cyklon?
 6. Gdzie tworzą się cyklony?
 7. Co znajduje się w centrum cyklonu?
 8. Czym charakteryzuje się oko cyklonu?
 9. Co towarzyszy cyklonom?
 10. Poda inne nazwy cyklonu (regiony).
 11. Podaj cztery skutki cyklonów.
 12. Ile stopni ma skala określająca
 13. Co bierze się pod uwagę  w skali  Saffira-Simpsona?

 

Proszę obejrzeć film https://www.youtube.com/watch?v=aacHWoB7cmY

https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2019-03-04/tornado-w-usa-w-stanie-alabama-22-ofiary-smiertelne/

https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2019-03-04/tornado-w-usa-w-stanie-alabama-22-ofiary-smiertelne/

https://www.youtube.com/watch?v=_5eo0Y7XpEk

https://www.youtube.com/watch?v=i4p2JQtKMac

Przypominam o kartkówce z mapy fizycznej  z Ameryki!!!!!!!!!!

 

Język polski

Zadania w

 

 

Biologia

 

Temat lekcji : Konkurencja
1. Pojęcie konkurencja .
2. Stosunki antagonistyczne i nieantagonistyczne .
3 .Skutki konkurencji wewnątrzgatunkowej i międzygatunkowej .
Ad.1 Konkurencja to rywalizacja o te same , ograniczone zasoby środowiska , np. o wodę , światło , pokarm, partnera do rozrodu, dominację w stadzie .
Wyróżnia się konkurencję wewnątrzgatunkową i międzygatunkową.
Wewnątrzgatunkowa- gdy współzawodniczą ze sobą osobniki tego samego gatunki.
Międzygatunkowa – gdy zabiegają o zasoby środowiska różne gatunki.
Ad . 2 Stosunki antagonistyczne – jedna populacja działa na niekorzyść drugiej.
Przykłady : a.) konkurencja b.) drapieżnictwo c.) pasożytnictwo
Stosunki nieantagonistyczne – przynajmniej jedna populacja odnosi korzyści, a druga ponosi straty.
Przykłady: a.) mutualizm b.) protokooperacja
c.) komensalizm
Ad 3.Konkurencja wewnątrzgatunkowa powoduje migrację, terytoralizm oraz dominację w stadzie.A także konkurencję o samicę, wtedy przegrany osobnik opuszcza stado.
Konkurencja międzygatunkowa powoduje zmiany w sposobie życia słabszego gatunku,wyparcie go ze środowiska,prowadzi także do śmierci słabszego osobnika. Konkurencja ta , prowadzi również do ewolucji gatunków poprzez selekcję słabszych.
Proszę temat lekcji wpisać do zeszytu z data dzisiejszą.
Przeczytajcie tekst z książki 🙂
Praca domowa :
Proszę  obejrzyjcie film dotyczący konkurencji  drapieżnictwa- drapieżnictwa .
Tytuł filmu – AFRYKA SERENGETI film dokumentalny  dokument PL
Doradztwo zawodowe

Proszę o wejście na stronę internetową https://mapakarier.org/ i wybrać zakładkę ścieżki kariery. Po zapoznaniu się z materiałem proszę wypełnić kartę pracy, która znajduje się  załączeniu.

Młodzież może wybrać zawód do opracowania kierując się pewnym kluczem:

 • zawód, który im się podoba
 • zawód rodzica
 • zawód przyszłości
 • zawód wylosowany za pomocą kostki do losowania

Wybór klucza należy do ucznia.

Zachęcam do częstego zaglądania na tę stronę i przeglądania informacji o różnych zawodach.

Karta pracy  w pliku

EDB

 

EDB – temat  odmrożenia

https://www.youtube.com/watch?v=n0VO6wr5Smw

Sporządzić  notatkę  wg  punktów!!!!!

 1. Wymień i opisz krótko stopnie odmrożeń
 2. Które części ciała najczęściej ulegają  odmrożeniom
 3. Sposób postępowania  w przypadku  odmrożeń – wypisać

 

WOS   temat –Środki  masowego  przekazu

Do  obejrzenia – https://www.youtube.com/watch?v=wpZD6lsSwCI

Funkcje  mass – mediów  w  kontekście obecnej  sytuacji

– napisać  na   jedną  stronę  w zeszycie  swoją  refleksję- przemyślenia   dotyczące  obecnej  sytuacji  i  roli  mediów  w  kreowaniu tej  sytuacji.

 

Język niemiecki

 

Proszę o wykonanie zadań w zeszycie

„Zadania utrwalające – przygotowanie do sprawdzianu”

 

 1. Zadanie do wykonania do 20.03.2020r

Utrwalając słownictwo z języka niemieckiego warto porównać ten  zakres leksykalny z językiem angielskim (czeka Was już wkrótce egzamin)

Proszę obejrzeć materiał utrwalający słownictwo z zakresu „opisywanie drogi”

https://www.youtube.com/watch?v=zR5VsqYQZ9A

https://www.youtube.com/watch?v=orbNSz-67e4

Po wysłuchaniu, przećwiczeniu proszę uzupełnić luki w poniższych zdania /stosując wskazane słówka/  :

Entschuldige, wie komme ich /na pocztę/ ……….  …………………. ?

Gehen Sie /prosto/ ……………………………….. und dann nach / w lewo/…………………………. .

Der Bahnhof ist /po prawej / ………………….   nicht weit von /apteki/  ………   …………………

 

 

 1. Zadanie do wykonania do 24.03.2020r

Utrwalając struktury gramatyczne  z języka niemieckiego / formy i zastosowanie czasowników modalnych/ proszę obejrzeć poniższa materiał:

https://www.youtube.com/watch?v=jbygtW_3Dbw

https://www.youtube.com/watch?v=RrfgbBp6ScI

 

a następnie odpowiedzieć na poniższe pytania:

 

 1. 1. Was sollst du lernen ? ………………………………………………………………………………………………
 2. 2. Wohin willst du gehen ?………………………………………………………………………………………………

 

 

””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””’ŚRODA 18.03”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

Język polski

 

Zadanie w pliku docx

 

Informatyka

Proszę wykonać następujące zadanie w ramach powtórzenia:
W arkuszu kalkulacyjnym Excel wprowadź listę klas oraz ilość przeczytanych książek w poszczególnych klasach. Do wprowadzonych danych wstaw wykres kolumnowy.

 

 

Matematyka

Zdania w pliku docx,

w pliku pdf

 

””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””’Czwartek19.03”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

Język polski

Lekcja 4 w pliku docx

Lekcja 5 w pliku docx

 

 

Matematyka

Plik docx

 

Piątek 20.03””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””’

Język polski

Lekcje w pliku :kl.VIII lekcja6

 

Matematyka

Lekcje w plikach :20 marca Klasa 8 Matematyka    ,  20marca klasa 8zadania powtórzeniowe

 

 

 

 

Accessibility